مقالات


مجری ذیصلاح

ساختمان های امروزی باید توسط مجری ذیصلاح ساخته شود. 

زیرا ساخت ساختمان در حال حاضر یک...


طراحی سازه سبک

هر ساختاری که هوشمندانه و با مسئولیت پذیری طراحی شود ، آرزو می کند "تا حد امکان" سبک باشد....


شرکت طراحی سازه

محدود نشدن طرح معماری از مهمترین فاکتورهای طراحی سازه حرفه ایی می باشد.

نمای ساختمان نیز به...


طراحی فاز 2

طراحی فاز 2 همان تهیه نقشه های اجرایی کار می باشد . 

منظور از نقشه های اجرایی جزئیات اجرای کف...


شرکت طراحی داخلی

شرکت طراحی داخلی

بیش از 17 سال است که طراحی داخلی یکی از خدماتی است که توسط شرکت طراحی رایان...


شرکت طراحی معماری

ما معتقدیم که معماری عالی از نظر عاطفی به کاربران متصل است.
شرکت طراحی معماری رایان سازه با...


نظارت عالیه

شرح وظایف ناظر عالیه 

1.ناظر عالی موظف است جزئیات اجراي پروژه ها را بازبینی و تایید کرده و در...


اخذ جواز ساخت

زندگی راحت نیاز به مکانی امن و زیبا دارد ، برای ساخت آپارتمان شیک و یا تبدیل یک خانه قدیمی به...

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project