پروژه ها


پروژه 30 : اداری - تجاری اندرزگو

مساحت :3000 متر مربع

کاربری : اداری - تجاری

مشاوره آتشنشانی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : خیابان اندرزگو

کارفرما : آقای سعیدپور

مرحله : پایانکار 

 

ادامه ...

پروژه 29 : بانک پاسارگاد

مساحت : 50000 متر مربع

کاربری : اداری - تجاری

طراحی تاسیسات آتشنشانی مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : میرداماد بین ولیعصر و آفریقا

کارفرما : بانک پاسارگاد

مرحله : در...

ادامه ...

پروژه 26 : مجتمع مسکونی 40 واحدی سوهانک

مساحت : 8000 مترمربع

کاربری : مسکونی

مکان : سوهانک - تهران

مشاوره آتشنشانی : مهندسین مشاور رایان سازه

کارفرما : آقای خوشنویس

مرحله : اتمام 

 

ادامه ...

پروژه 25: لوکس ولنجک

مساحت : 3000 مترمربع

کاربری : مسکونی

مشاوره آتشنشانی : مهندسین مشاور رایان سازه

کارفرما : آقای رحیمی

مرحله : نازک کاری 

ادامه ...

پروژه 24: برج بارنوآ

مساحت : 5000 مترمربع

کاربری : مسکونی

مشاوره آتشنشانی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : نیاوران

مالک : آقای پاکنشان

مرحله : اتمام

 

ادامه ...

پروژه 23 : مجتمع مسکونی دیانا

مساحت : 15000 متر مربع

کاربری : مسکونی - اداری - تجاری 

طراحی تاسیسات : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : بلوار اندرزگو 

مرحله : اتمام

 

ادامه ...

پروژه 21 : مجتمع مسکونی 100 واحدی پردیس

مساحت : 15000 مترمربع 

کاربری : مسکونی

مشاوره آتشنشانی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : 17کیلومتری شمال شرق تهران

مرحله : اتمام

ادامه ...

پروژه 20 : مجتمع گلابدره

مساحت : 40000 متر مربع

کاربری : تجاری - فرهنگی - اداری و پارکینگ طبقاتی 

طراحی تاسیسات : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : دربند 

مرحله : دردست اجرا 

ادامه ...

پروژه 19 : مجتمع مسکونی خزانه

مساحت : 20000 مترمربع

کاربری : مسکونی

طراحی تاسیسات : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : خزانه

کارفرما : آقای حسین زاده

مرحله : اتمام 

 

 

 

ادامه ...

پروژه 18: سیتی سنتر خلیج فارس

مساحت : 80000 متر مربع

کاربری : تجاری - فرهنگی - ورزشی

طراحی تاسیسات : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : اهواز

کارفرما : آقای حمیدی فر 

مرحله : درحال ساخت

ادامه ...
پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project