پروژه ها


ویلای پلور


مساحت : 5000 مترمربع

کاربری : مسکونی - تفریحی

طراحی - نظارت بر اجرا : مهندسین مشاور رایان سازه


مجتمع تجاری-اداری آفتاب

مساحت : 30000 مترمربع

کاربری : تجاری -اداری - تفریحی 

مشاوره آتشنشانی - طراحی سیستم های اعلام و...


بازار آهن شادآباد

مساحت : 100000 مترمربع

کاربری : تجاری

مشاوره آتشنشانی - طراحی سیستم های اعلام و اطفا حریق :...


مجتمع اداری سهروردی

مساحت : 63000 مترمربع

کاربری : اداری

مشاوره آتشنشانی - طراحی سیستم های اعلام و اطفا حریق  :...


مجتمع مسکونی باران

مساحت : 70000 مترمربع

کاربری : مسکونی

مشاوره آتشنشانی - طراحی و نصب سیستم های اعلام و اطفا حریق...


طراحی داخلی و اجرا - آپارتمان مسکونی سنندج

مساحت :300 متر مربع

کاربری : مسکونی

معماری داخلی و اجرا : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان...


اداری - تجاری اندرزگو

مساحت :3000 متر مربع

کاربری : اداری - تجاری

مشاوره آتشنشانی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان :...


بانک پاسارگاد

مساحت : 50000 مترمربع
کاربری : اداری - تجاری
طراحی تاسیسات آتشنشانی : مهندسین مشاورررایان سازه


مجتمع مسکونی 40 واحدی سوهانک

مساحت : 8000 مترمربع

کاربری : مسکونی

مکان : سوهانک - تهران

مشاوره آتشنشانی : مهندسین مشاور...


لوکس ولنجک

مساحت : 3000 مترمربع

کاربری : مسکونی

مشاوره آتشنشانی : مهندسین مشاور رایان سازه

کارفرما :...

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project