پروژه ها


مجموعه ورزشی نشاط و زندگی

مساحت زندگی: 2000 متر مربع

طریقه استفاده: ورزش

تغییر کاربری / طراحی : مهندسین مشاور ساختاری...


مسجد فخریه

مساحت : 1000 متر مربع

کاربری : مذهبی - فرهنگی

مشاوره - طراحی و تهیه اسناد فنی : مهندسین مشاور...


مجموعه ورزشی شهید کشوری

مساحت : 1800 متر مربع

کاربری : ورزشی

طراحی ، بازسازی و توسعه : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان :...


دانش بنیان دانشگاه شریف

 مساحت : 400 متر مربع

کاربری : اداری

مشاوره طراحی و بازسازی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان :...


مجتمع مسکونی صدف

مساحت : 2000 متر مربع

کاربری : مسکونی

طراحی نما و معماری داخلی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان...


سفیر نور جنت

مساحت : 1000 متر مربع

کاربری : اداری

معماری داخلی و بازسازی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان :...


نمایشگاه کارتن سازی غرب

مساحت : 1000 متر مربع

کاربری : تجاری

طراحی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تبریز

کارفرما :...


زائر سرای خراسانیها

مساحت : 29000 متر مربع

کاربری : اقامتی

مشاوره - طراحی و اجرا : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان :...


مجتمع تجاری My Office

مساحت : 2100 مترمربع

کاربری : تجاری - اداری

طراحی نما و طراحی داخلی : مهندسین مشاور رایان سازه


مسجد رسول ا.......

مساحت : 2300 متر مربع

کاربری : مذهبی

طراحی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : کشور آذربایجان

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project