مقالات آموزشی


مقالات آموزشی

مطالعه مقالات علمی و آموزشی جهانی باعث رشد مغزی و اطلاع از جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژیها و آمار جهانی درباره معماری و علم ساختمان سازی می شود . 

آموزش و تبادل اطلاعات و فن آوریها ی جهانی همیشه باعث پیشرفت و تعالی علم شده و شناخت  و بینش  محیطی را افزایش می دهد.

از اینرو مطالعات دقیق و بروز علوم ساخت بسیار مفید فایده خواهد بود .

فایل های مرتبط

patch image

مقاله شماره 1 : مدرنیسم

دانلود
patch image

مقاله شماره 2 : توسعه روستایی و کاهش آسیبهای ناشی از زلزله

دانلود
patch image

مقاله شماره 3 : مدیریت بحران

دانلود
patch image

مقاله شماره4 : باغ بام Roof Garden

دانلود
patch image

مقاله شماره 5 : معماری پایدار

دانلود
patch image

مقاله شماره6:

دانلود
پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project