هتل شیانگ


هتل شیانگ

مساحت : 1400 متر مربع

کاربری : اقامتی

تغییر کاربری - طراحی - اجرا : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : Mr . xiang                                                                                      

                                                           

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project