هتل بین المللی شهریار


هتل بین المللی شهریار

مساحت : 9000 متر مربع

کاربری : اقامتی

مشاور - طراح - سرپرست کارگاه : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تبریز

کارفرما : آقای ابراهیمی                                                                                                                           

مرحله : اتمام  پروژه/1382-1384                                                                                                                

 

 

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project