مجموعه ورزشی حس خوب زندگی


مجموعه ورزشی حس خوب زندگی

مساحت : 3500 متر مربع

کاربری : ورزشی

معماری داخلی - اجرا : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : آقای اصفهانی

مرحله : طراحی

 

 

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project