مجتمع تجاری My Office


مجتمع تجاری  My Office

مساحت : 2100 مترمربع

کاربری : تجاری - اداری

طراحی نما و طراحی داخلی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : ترکیه - آنکارا

کارفرما : Mr. Aga oghluO

 

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project