زائر سرای خراسانیها


زائر سرای خراسانیها

مساحت : 29000 متر مربع

کاربری : اقامتی

مشاوره - طراحی و اجرا : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : کربلا

کارفرما : آقای مصباح

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project