مجتمع مسکونی صدف


مجتمع مسکونی صدف

مساحت : 2000 متر مربع

کاربری : مسکونی

طراحی نما و معماری داخلی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : آقای کریمی

 

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project