دانش بنیان دانشگاه شریف


دانش بنیان دانشگاه شریف

 مساحت : 400 متر مربع

کاربری : اداری

مشاوره طراحی و بازسازی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران - دانشگاه شریف

کارفرما : دانشگاه شریف                                                                      

 

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project