ساختمان شهرداری تفرش


ساختمان شهرداری تفرش

مساحت : 3000 متر مربع

کاربری : اداری

طراحی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : شهرستان تفرش

کارفرما : شهرداری تفرش

مرحله : در دست طراحی          

                                                                                                             

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project