طرح توسعه حرم امام رضا (ع)


طرح توسعه حرم امام رضا (ع)

 

  • طرح توسعه تاسیسات حرم مطهر امام رضا در مشهد (ناظر عالیه وطراح)
  • رواق امام خميني به همراه نظارت عاليه
  • صحن و رواقهاي حرم مطهر امام رضا (طرح جامع جديد)
  • صحن غدير (بخش توسعه حريم حضرت امام رضا(ع)
  • ايوان ولي عصر (بخش توسعه حريم حضرت امام رضا(ع)
  • طراحی شبکه پمپاژ آتش نشانی حرم مطهرامام رضا(ع)

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project