پروژه 21 : مجتمع مسکونی 100 واحدی پردیس


پروژه 21 : مجتمع مسکونی 100 واحدی پردیس

مساحت : 15000 مترمربع 

کاربری : مسکونی

مشاوره آتشنشانی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : 17کیلومتری شمال شرق تهران

مرحله : اتمام

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project