برج بارنوآ


برج بارنوآ

مساحت : 5000 مترمربع

کاربری : مسکونی

مشاوره آتشنشانی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : نیاوران

کارفرما : آقای پاکنشان

مرحله : اتمام

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project