مجتمع مسکونی 40 واحدی سوهانک


مجتمع مسکونی 40 واحدی سوهانک

مساحت : 8000 مترمربع

کاربری : مسکونی

مکان : سوهانک - تهران

مشاوره آتشنشانی : مهندسین مشاور رایان سازه

کارفرما : آقای خوشنویس

مرحله : اتمام 

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project