اداری - تجاری اندرزگو


مساحت :3000 متر مربع

کاربری : اداری - تجاری

مشاوره آتشنشانی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : خیابان اندرزگو

کارفرما : آقای مرعشی

مرحله : پایانکار 

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project