طراحی داخلی و اجرا - آپارتمان مسکونی سنندج


طراحی داخلی و اجرا -  آپارتمان مسکونی سنندج

مساحت :300 متر مربع

کاربری : مسکونی

معماری داخلی و اجرا : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : سنندج

کارفرما :  سرکارخانم نورالدین                                                                                                         

 

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project