مجتمع مسکونی باران


مساحت : 70000 مترمربع

کاربری : مسکونی

مشاوره آتشنشانی - طراحی و نصب سیستم های اعلام و اطفا حریق : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : منطقه 22

کارفرما : آقای شیروانی

مرحله : درحال اجرا

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project