مجتمع تجاری-اداری آفتاب


مساحت : 30000 مترمربع

کاربری : تجاری -اداری - تفریحی 

مشاوره آتشنشانی - طراحی سیستم های اعلام و اطفا حریق  : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : منطقه 22

کارفرما : آقای افراشته پور

مرحله : اتمام

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project