ویلای پلورمساحت : 5000 مترمربع

کاربری : مسکونی - تفریحی

طراحی - نظارت بر اجرا : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان :پلور - دماوند

کارفرما : آقای رنجبر

مرحله : در دست اجرا

 

 

محوطه : 

نما : 

داخلی :

 

 

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project