اخذ جواز ساخت


اخذ جواز ساخت

زندگی راحت نیاز به مکانی امن و زیبا دارد ، برای ساخت آپارتمان شیک و یا تبدیل یک خانه قدیمی به آپارتمانی نوساز نیاز به تصمیم گیری همه جانبه دارید .

شما باید بدانید یک تصمیم گیری خوب که همه جنبه های ساخت یک دستگاه آپارتمان را در نظر گرفته باشد کمک می کند تا در این راه قدم های محکم تری بردارید. جنبه هایی مانند جایگزینی ساکنان فعلی ساختمان شما در خانه ای دیگر و مدت زمانی که طول می کشد تا آپارتمانی نو داشته باشید و از همه مهم تر هزینه ای که باید بابت این تصمیم بپردازید.

به طور خلاصه می توان مراحل اخذ جواز ساخت را به شرح ذیل مطرح نمود:

مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک جهت اخذ جواز ساخت

بازدید اولیه از ملک

طرح تفضیلی

بر و کف

طراحی نقشه ها

پرداخت عوارض نوسازی

محاسبه های فنی

اخذ جواز ساخت

گزارش ناظر از ملک شما به اداره طرح تفضیلی می رود تا تعیین شود ملک شما در کدام بافت شهری قرار دارد. و پهنه تعریف شده برای ملک شما چیست؟ ملک شما در پهنه مسکونی قرار دارد یا تجاری – اداری. ممکن است در این مرحله متوجه شوید ملک شما در طرح شهری قرار دارد و اجازه ساخت ندارید. دقیقاً طرح تفضیلی و جامع شهری است که تعیین میکند چه ساختمانی با چه نوع کاربری میتواند در ملک شما ساخته شود. تعداد طبقات در مجوز از جمله مواردی است که در طرح تفضیلی پیش بینی شده است. که البته به متراژ زمین شما نیز وابسته است.

بعد میزان اصلاحی ملک شما در شهرداری در واحدی به نام برو کف معلوم می شود . حالا باید 

متراژی را به عنوان عقب نشینی به ملک شما تحمیل می کند. اغلب مالکان نگران همین میزان عقب نشینی هستند. زیرا متراژی در ملک جدید را از دست می دهند و خانه شان کوچکتر می شود. شاید یکی از عواملی که باعث اقدام نکردن مالکان برای ساخت و ساز می شود نگرانی در این قسمت باشد. ولی برای اخذ جواز ساخت گذراندن این مرحله الزامی است.

در مرحله بعد نقشه های معماری با توجه به ضوابط شهرداری و درخواست های کارفرما تهیه و پس از تائید آن در دفتر خدمات شهرداری نقشه های سازه،تاسیسات برق و مکانیک نیز توسط شرکت رایان سازه تهیه می شوند. 

پس از اینکه نقشه های تهیه شده توسط دفتر خدمات الکترونیک مورد تایید قرار گرفت فیش عوارض نوسازی چاپ می شود. این مرحله کمی گران است زیرا برای عوارض نوسازی یا خرید احتمالی تراکم مازاد باید دست به جیب شوید. اگر این مرحله را به تاخیر بیاندازید و عوارض را پرداخت نکنید عملاً اخذ جواز ساخت را به تاخیر انداخته اید. 

برای انجام مراحل فوق نیاز به برگه های تعهد طراحی معماری ، سازه ، تاسیسات برق و مکانیک و آزمایش خاک دارید که توسط شرکت رایان سازه برای شما تامین خواهد شد.   در این مرحله محاسبات آتش نشانی نیز انجام می شود و شهرداری توصیه هایی مبنی بر رعایت موارد ایمنی کارگاه، مسدود نکردن گذر.، رعایت اصول صرفه جویی انرژی، رعایت اصول اسکلت بندی ساختمان، رعایت موارد ایمنی در تخریب و … را برای شما دارد.جهت اخذ جواز ساخت این توصیه ها و تذکر ها را جدی بگیرید.

حالا شما به راحتی می توانید پروانه  ساخت را در دست داشته باشید.

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project