طراحی فاز 2


طراحی فاز 2

نقشه‌های فاز دو، نقشه هایی است که در آن دقت و اطلاعات لازم برای اجرای ساختمان لحاظ شده است .. برای مثال ، نوع فوندانسیون‌ها ، ابعاد ستون‌ها ، مسیر لوله‌ها ، جنس دیوارها ،جنس و جزئیات درها و پنجره‌ها، مصالح کف سازی، محل استقرار لامپ‌ها و … 

 از این رو ،برای اجرای هر ساختمان با بهره گرفتن از نقشه‌های فاز یک ، نقشه‌های اجرایی ( فاز دو ) آنرا تهیه می‌ نمایند .نقشه‌های فاز دو ساختمان شامل موارد زیر است :

نقشه های فاز 2 معماری

نقشه های فاز 2 سازه

نقشه های تاسیسات مکانیکی

نقشه های تاسیسات الکتریکی

باید توجه داشته باشیم که ،نقشه فاز دو معماری بر اساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان مدیریت برنامه و بودجه تهیه می شود و شامل ترسیم و ارایه نقشه هایی اجرایی ساختمان جهت اجرا یا ارائه به پیمانکاران میباشد.

لیست این نقشه ها به شرح زیر می باشد :

– فهرست نقشه فاز دو

۲- جدول نازک کاری

۳- پلان اندازه گذاری

۴- پلان کفسازی و مبلمان

۵- پلان سقف کاذب

۶- پلان تیپ بندی در و پنجره و ارجاعات ( کدگذاری )

۷- پلان نعل درگاه

۸- پلان فونداسیون و کرسی چینی

۹- پلان تیر ریزی

۱۰- سایت پلان

۱۱- پلان فاز دو بام

۱۲- پلان تاسیسات مکانیکی (آبگرم و آبسرد ، گرمایش و سرمایش، فاضلاب)

۱۳- پلان تاسیسات الکتریکی

۱۴- برش های فاز دو

۱۵- نماها

۱۶- بزرگنمایی سرویس بهداشتی

۱۷- بزرگنمایی پله ( برش و جزئیات اجرایی پله )

۱۸- تیپ بندی در و پنجره

۱۹- جزئیات اجرایی خاص پروژه که دقیقا مرتبط با همان پروژه باشد.

۲۰- ارائه جزئیات عمومی

در تهیه نقشه های فاز دو توسط مهندسین مشاور رایان سازه  از یک طرف خواسته‌های کارفرما از لحاظ انتخاب مصالح اعمال می گردد و از طرف دیگر اصول معماری و سایر استاندارد ها ی ضروری لحاظ می گردد.

 

 

 

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project