شرکت طراحی سازه


شرکت طراحی سازه

محدود نشدن طرح معماری از مهمترین فاکتورهای طراحی سازه حرفه ایی می باشد.

نمای ساختمان نیز به صورت مستقیم تحت فرمان سازه ساختمان

می باشد.

یادمان باشد ایران و تهران روی گسل های متعددی قرار دارد پس تعد یک شرکت طراح سازه برای طراحی سازه ایی درست و مقاوم بسیار حائز اهمیت است.

در بخش های طراحی داخلی  به عنوان نمونه ستونی در اتاق ها یا سایر فضاها ایجاد نشود یا تعداد پارکینگ ها مطابق با طرح معماری باشد آیتم دیگر زمان اجرای پروژه ساختمان در نظر گرفته شده به گونه ای که هر چه سرعت اجرای ساختمان بالاتر رود پروژه اقتصادی تر خواهد بود و طراح سازه این مورد را درطراحی سازه لحاظ میکند در هر یک از موضوعات مورد اشاره یک شرکت طراحی سازه ساختمان روش های عملکردی متفاوتی را پیش خواهد گرفت. مثلا در طراحی سازه بتنی با میلگرد و بتن و آرماتور سر و کار داریم یا طراحی سازه فلزی که یک سازه فولادی یکپارچه داریم هر کدام ملاحظات خاص خود را جهت اجرای ساختمان خواهند داشت طراح سازه با طراحی و ترسیم تیر ها توسط پلان طراحی شده سازه بسته به ملاحظلات از انواع دال ها، تیرچه ها و.. درطراحی سازه ساختمان  کمک میگیرد و با ترسیم مقاطع تیر ها (میلگرد های اصلی و تقویتی) دیتیل های طراحی سازه شامل اندازه ستونهای ساختمان و شماره و سایز میلگرد ها و خاموت ها نسبت به آکس بندی اندازه ها اقدام میکند و نهایتا با تیپ بندی میلگردها و ترسیم مقطع عرضی و طولی میلگرد ها یا تیرها و تعیین فاصله اصولی و استاندارد برای آرماتور بندی یا دسته کردن میلگرد ها و خاموت ها نسبت به طراحی سازه اقدام میکند.

 

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project