پروژه الهیه


مساحت : 8000 متر مربع

کاربری : مسکونی

طراحی تاسیسات -معماری-سازه-مجری ذیصلاح و ناظر 4 گرایش  : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : الهیه - تهران

کارفرما : آقای تاجیک


پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project