ساختمان برزیل ونک


مساحت : 4000 مترمربع

کاربری : مسکونی

طراحی معماری - برق و مکانیک - سازه و مجری ذیصلاح  : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : ونک

کارفرما : آقای میرزایی

 

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project