طراحی تاسیسات


تاسیسات مکانیکی ساختمان شامل موارد زیر است:

 1. تاسیسات گرمایشی
 2. تاسیسات سرمایشی
 3. تاسیسات آبرسانی بهداشتی
 4. فاضلاب
 5. تاسیسات گاز رسانی
 6. تاسیسات تخلیه و تعویض هوا
 7. تاسیسات گازرسانی                                                                                                            تاسیسات الکتریکی ساختمان شامل موارد زیر است:
  1. ایجاد شیار بر روی دیوارها جهت نصب قوطی کلید و پریزها و لوله برق ها و نیز نصب لوله برق ها بر روی کف و زیر سقف و عبور آن ها از داخل سقف کاذب که به این مرحله لوله کشی و نصب قوطی کلیدها گفته می شود.
  2. سیم کشی و کابل کشی
  3. نصب کلید و پریزها
  4. نصب تجهیزات و روشنایی ها
                                                                                                                                                    
پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project