اخبار


معماری پایدار

فراخوان رقابت SOS Call for Ideas

مدرسه ی پایداری SOS و...

ادامه ...

فراخوان رقابت عکاسی The Art of Building ۲۰۱۹

فراخوان رقابت عکاسی The Art of Building ۲۰۱۹

مسابقه ای است که...

ادامه ...

خانه کویری

فراخوان رقابت معماری چالش خانه کویری

طراحی  برای یک...

ادامه ...

طراحی داخلی

هنرمندان دکوراسیون داخلی با استعدادهای ناب در کلن...

ادامه ...

طراحی معماری

فراخوان رقابت طراحی

DtEA

ایده های ناب معماری و طراحی...

ادامه ...
پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project