اخبار


تاثیر تغیرات آب و هوایی بر طراحی معماری

یک مسابقه یک طراحی

آیا تغیرات آب و هوایی بر معماری...

ادامه ...

طراحی روشنایی

لامپ ها 

 L A M P ۲۰۲۰

طراحی نورپردازی و طراحی انواع...

ادامه ...

رقابت معماری2020

CREATIVE HACK Award

بهبود چیزی که کاملاً عاشق آن هستید

تمرکز...

ادامه ...

طراحی مرکز شهر

چگونه مرکز شهرهای بزرگ طراحی می شوند

طراحی پنج سایت...

ادامه ...

استفاده مجدد از ساختمان های قدیمی

چالش استفاده دوباره از ساختمان های شهر و تطبیق آن با...

ادامه ...
پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project