اخبار


رقابت معماری در ابعاد کوچک

معماری مقیاس کوچک

مسابقات معماری MICROHOMe

فضای بزرگتر...

ادامه ...

جایزه معماری

طراحی داخلی - معماری - طراحی شهری و طراحی مبلمان

ادامه ...


تحول در فضای شهری

رقابت معماری

Tactical Urbanism NOW!

ه دنبال اصول شهرسازیی، از...

ادامه ...

طراحی مرکز شهر

چگونه مرکز شهرهای بزرگ طراحی می شوند

طراحی پنج سایت...

ادامه ...

استفاده مجدد از ساختمان های قدیمی

چالش استفاده دوباره از ساختمان های شهر و تطبیق آن با...

ادامه ...
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project