فراخوان جایزه معمار سال 97


فراخوان جایزه معمار سال 97
۱۳۹۷/۰۵/۰۲

فراخوان جایزه معمار سال 97

این مسابقه در چهار بخش  عمومی، بازسازی، مسکونی تک واحدی و مسکونی آپارتمانی برگزار می شود. 

نحوه شرکت در جا یزه معمار

1- در مرحله نخست همه شرکت کنندگان می بایست مدارک خود را پر ینت شده در صفحات A3 (به جز صفحه شرح پروژه که حداکثر در دو صفحه A4 باید باشد) به صورت سیمی شده در موعدها ی مقرر (شنبه 3 شهریور برای طرح های مسكونی، یكشنبه 4 شهر یور برای طرح های بازسازی، دوشنبه 5 شهریور برا ی طرح های عمومی) تا ساعت 4 بعدازظهر به آدرس مجله در خیابان شریعتی، پایین تر از میرداماد، نرسیده به بزرگراه همت، كوچه دیباج، پلاك 6، طبقه دوم، واحد 6 (تلفن و دورنگار: 2-26400980) بفرستند.
• روی هیچ کدام از پرینت های A3 نام طراح و دفتر طراحی ذکر نشود. نام پروژه، نام طراح، نشانی، شماره تلفن و دورنگار در صفحه شرح پروژه A4 و روی پاکت نوشته شود.

مدارك لازم عبارت اند از :

الف ـ شرح پروژه حداکثر در دو صفحه A4 با حروفی که به راحتی قابل خواندن باشند شامل موارد زیر :

• تیم طراحی معماری، سازه، تأسیسات و... و همچنین مجریان اصلی پروژه
• مشخصات کارفرما و بهره برداران
• محل پروژه با کروکی و نشانی دقیق
• کاربری بنا با ذکر جزئیات
• سازه و تأسیسات بنا به طور کلی
• سطوح زیربنا و زمین پروژه
• ایده طراح ی
• سال شروع و خاتمه اجرا
• نوآوری ها و مزایای پروژه
• در این مرحله CD لازم نیست.

طراحان پروژه های بازسازی باید توضیحات اضافی در موارد زیر ارائه دهند:
• کاربری قبلی و فعلی بنا
• محدوده مداخلات
• وضعیت بنا قبل از بازسازی
• مهم ترین ارزش های بنای موجود
• سازه و تأسیسات اولیه بنا

ب ـ تصاو یر و نقشه ها برای هر چهار گروه

• پلان نشان دهنده موقعیت بنا در محیط اطراف
• پلان طبقات اصلی
• مقاطع و نماهای اصلی
• تصاویر نشان دهنده ساختمان در محیط اطراف، داخلی و خارجی ساختمان و جزئیات مهم
• هرگونه تصویر، طرح یا نموداری که درک پروژه را تسهیل کند.
پروژه های بازسازی می بایست تصاویر وضعیت بنا را قبل و بعد از مداخله نشان دهند.

2- در مرحله نخست هیئت داوران در روزها ی 10 و 11 شهر یور مدارك رسیده را بررسی و مواردی را كه از نظر آنها در مرحله نخست حذف می شوند مشخص می كنند. پروژه های باقیمانده به مرحله نیمه نهایی راه می یابند.

3- همه طراحانی كه به مرحله نیمه نهایی راه یافته اند، می بایست مدارک پروژه خود (شامل: شیت ها و CD) را مطابق جدول زمانی: طرح ها ی مسكونی در روز شنبه 31 شهریور، طرح های بازسازی در روز یکشنبه 1 مهر و طرح ها ی عمومی در روز دوشنبه 2 مهر، تا ساعت 4 بعدازظهر به آدرس مجله در خیابان شر یعتی، پا یین تر از میرداماد، نرسیده به بزرگراه همت، كوچه دیباج، پلاك 6، طبقه دوم، واحد 6 تحویل دهند.
• همه نقشه ها، عکس ها و توضیحات می بایست روی فوم (foamboard) به ابعاد 50×70 سانتی متر (حداکثر 5 صفحه)‏ و به صورت عمودی چسبانده شوند (حتماً از صفحات چوبی و PVC استفاده نشود).
• روی هیچ کدام از شیت ها نام طراح و دفتر طراحی ذکر نشود. نام پروژه، نام طراح، نشانی، شماره تلفن و دورنگار روی پاکت نوشته شود.
• CD حاو ی متن با فرمت Word‏، تصاو یر و نقشه ها ی 300 DPI با فرمت JPEG یا TIF . از ا ین تصاو یر برا ی تهیه فیلم فینالیست ها و برندگان استفاده می شود.
• پروژه های متعدد متعلق به یک معمار (مشاور) در پاکت های جداگانه ارسال شود.

مبلغ کل جوایز  600.000.000 ریال است که بنا به صلاحدید داوران بین برندگان چهار گروه تقسیم خواهد شد.

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project