هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان


هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
۱۳۹۷/۰۵/۱۵

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

تاریخ شروع:
دوشنبه 97/05/15
 (08/06/2018)
تاریخ پایان:
پنجشنبه 97/05/18 
(08/09/2018)
محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران
آدرس: تهران، بزرگراه چمران
زمان بازدید:
10 الی 18
پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project