طراحی برای ساختمان


طراحی برای ساختمان
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

فراخوان مسابقات معماری Reviving NPAK

برای همه افراد و گروه های معماری

یافتن بهترین راه حل های طراحی برای ساختمان فعلی NPAK واقع در خیابان Buzand یوروان (ارمنستان) است که نیاز به بازتاب جنبه های معماری معاصر ، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی دارد.

جوایز:
۱st: ۲’۵۰۰’۰۰۰ AMD (approx. ۵’۰۰۰ USD) 
۲nd: ۱’۵۰۰’۰۰۰ AMD (approx. ۳’۰۰۰ USD) 
۳rd: ۱’۰۰۰’۰۰۰ AMD (approx. ۲’۰۰۰ USD) 
Jury’s mention(s): ۱’۰۰۰’۰۰۰ AMD (approx. ۲’۰۰۰ USD)

مهلت ثبت نام: ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹ (۴ تیر ۹۸)

سایت فراخوان

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project