معماری طراحی مجموعه ورزشی منهتن


معماری طراحی مجموعه ورزشی منهتن
۱۳۹۸/۰۲/۳۰

فراخوان معماری طراحی مجموعه ورزشی منهتن

نمادین ترین آسمان خراش ها در منهتن وجود دارند. 

این ساختمان در نزدیکی مدرسه خیابان مدیسون قرار دارد و مرکز تجمع دانش آموزان و شهروندان محلی خواهد بود که در طول رویدادهای عمومی به مرکز ورزشی سرپوشیده در دسترس مردم محلی تبدیل خواهند شد. معماری قادر به ادغام خود به یک بافت پیوسته در حال تغییر از طریق حس جدیدی از جامعه است.

هزینه ثبت نام:

وضعیتA:

اگر بخواهید برای یک جایزه نهایی از ۵۰۰،۰۰ یورو (بدون مالیات) رقابت کنید، ۲۰،۰۰ یورو (با PayPal) و ۲۵،۰۰ یورو (با انتقال بانکی) برای هر شرکت کننده.

وضعیت B:

۳۰،۰۰ یورو (با پی پال) و ۳۵،۰۰ یورو (با انتقال بانک)، اگر شما به تنهایی یا در گروه شرکت کنید و انتخاب کنید که برای جایزه نهایی ۱۰۰۰،۰۰ یورو (بدون مالیات) رقابت کنید.

جوایز:

جایزه نفر منتخب: ۵۰۰۰۰ یورو (به استثنای مالیات بر ارزش افزوده) برای هر شرکت کننده.

سه طرح قابل تقدیر: اشتراک سالانه در مجله DOMUS در قالب دیجیتال

مهلت ثبت نام: ۵ آگوست ۲۰۱۹ (۱۴ مرداد ۹۸)

سایت فراخوان

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project