طراحی خانه


طراحی خانه
۱۳۹۸/۰۳/۲۶

طراحی خانه  برای .................

مسابقه معماری 

موضوع : بررسی مرزها و پارادایم های طراحی خانه

هر شرکت کننده یا تیم می تواند مشتری را برای طراحی خانه، شخص مورد علاقه و الهام بخش برای پروژه را پیشنهاد دهد.

این مسابقه برای همه معماران، طراحان، دانشجویان معماری و افرادی که در سراسر جهان علاقه مند به موضوع هستند، باز است. رقبا می توانند به طور جداگانه یا به عنوان تیم حداکثر ۵ نفره در این رویداد شرکت کنند.

ارائه پیشنهاد شامل دو پانل دیجیتال در قالب jpg است که هر کدام حداکثر ۴ مگابایت باشند.

جایزه نقدی جایزه: ۴ هزار دلار

مهلت ثبت نام: ۵ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۴ شهریور ۹۸)

سایت فراخوان

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project