فراخوان رقابت عکاسی The Art of Building ۲۰۱۹


فراخوان رقابت عکاسی The Art of Building ۲۰۱۹
۱۳۹۸/۰۶/۲۵

فراخوان رقابت عکاسی The Art of Building ۲۰۱۹

مسابقه ای است که از ساختمان ها و روابط مردم با محیط ساخته شده

این مسابقه دارای سه گروه است:

- معماری

- حفاظت و میراث

- تعامل انسان

هر شخص میتواند تا سه تصویر ارسال نماید.

شرکت در این رویداد رایگان است.

برنده ۳۵۰۰ پوند دریافت می کند.

مهلت ثبت نام: ۲۵ نوامبر ۲۰۱۹ (۴ آذر ۹۸)

سایت فراخوان

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project