معماری و شهرسازی در گذر زمان


معماری و شهرسازی در گذر زمان
۱۳۹۸/۰۷/۱۵

ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان                                                                                                                                                                              

دانشگاه بین المللی امام خمینی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با همکاری پژوهشکده نظر، ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان "میراث و مناظر روستایی در ایران" را ۲۷ آذرماه ۱۳۹۸ برگزار می نمایند.

محورهای همایش:

آمایش روستایی
اکو توریسم و روستا
برنامه ریزی روستایی
نقش اقتصاد در توسعه روستا
بوم شناسی در منظر روستایی
فضای طبیعی و‌ منظر روستایی
مناظر روستایی و‌فرهنگ نوین
مناظر روستایی و تهاجم فرهنگی
تاثیر تکنولوژی در منظر روستایی
جغرافیای روستایی و توسعه انسانی
اقتصاد روستایی و‌توسعه گردشگری
میراث‌ فرهنگی و اینده روستاها در ایران
توسعه فرهنگی و تاثیر ان در منظر روستا
فهم منظر روستایی، پیش نیازی برای معماری
نقش میراث‌فرهنگی در توسعه فرهنگ روستاییمهلت ارسال اصل مقالات: ۵ آذرماه ۱۳۹۸
برگزاری کنفرانس: ۲۷ آذرماه ۱۳۹۸

سایت فراخوان

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project