سومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر


سومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر
۱۳۹۹/۰۱/۲۹

سومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر

 در تاریخ  مهر 1399 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در شهر رشت -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار می گردد.

  آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 خرداد 99

ایمیل :

3ncossd[at]iaurasht.ac.ir

تلفن تماس با دبيرخانه: 33424069-013

سرفصل مقالات : 

– اندیشه ­های جغرافیایی و توسعه پایدار فضایی

– توسعه پایدار فضایی در سکونتگاه­های شهری

– توسعه پایدار فضایی در سکونتگاه­های روستایی

– برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم توسعه

– توسعه پایدار فضایی در استقرارگاه­های عشایری

– آب و هوا و توسعه پایدار فضایی

– ژئومورفولوژی و توسعه پایدار فضایی

– منابع آب و خاک و توسعه پایدار فضایی

-منابع جنگل و مرتع و توسعه پایدار فضایی

– جغرافیای سیاسی و توسعه پایدار فضایی

– توسعه پایدار فضایی درسواحل جنوبی دریای خزر

-گردشگری و توسعه پایدار فضایی درسواحل جنوبی دریای خزر

– توسعه پایدار فضایی دراستان گیلان

-گردشگری و توسعه پایدار فضایی دراستان گیلان

-اقامتگاههای بوم گردی و توسعه پایدار فضایی دراستان گیلان

– برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم توسعه در استان گیلان

سایت فراخوان

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project