طراحی زیستگاه


طراحی زیستگاه
۱۳۹۹/۰۳/۰۶

طراحی زیستگاه برای نسل آینده

این مسابقه برای معماران، طراحان، مهندسان، دانشجویان و یا متخصصانی که زیستگاه های آینده را تصور می کنند، آزاد است. 

در این مسابقه  تفکر جمعی  با در هم آمیختگی علوم و هنرها به منظور طراحی یک پروژه معماری زیست شناسی بسیار مهم است.

این رویداد افراد را ترغیب می کند تا گروهی در آن شرکت کنند.

این رقابت توسط رقابت سالانه معماری بنیاد Jacques Rougerie برگزار می شود.

مهلت ثبت نام: ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ (۹ مهر ۹۹ )

سایت فراخوان

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project