طراحی خانه یوگا


طراحی خانه یوگا
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

میزبانی از یوگا روی صخره های اولیروس کشور پرتغال 

شهر اولیروس در مرکز پرتغال ارتباطی با تبت و HRH دالایی لاما دارد که به ۴۰۰ سال پیش بر می گردد. در مسابقه خانه یوگا روی صخره، شرکت کنندگان وظیفه دارند ساختمان جدیدی را برای افزایش ظرفیت میزبانی طراحی کنند و این امکان را فراهم می کند که میهمانان بیشتری از سراسر جهان ازین محل بازدید کنند.خانه یوگا در حال حاضر برای ۱۸ شرکت کننده ظرفیت دارد و صاحبان آن به دنبال ایجاد یک فضای تمرین دوم هستند که می تواند دو برابر آن را در خود جای دهد. برای احترام به این منطقه جنگلی حفاظت شده ، باید ساختار جدید با استفاده از تکنیک ها و مواد سازگار با محیط زیست طراحی شود.

جوایز

- جایزه اول – ۴ هزار یور

- جایزه دوم - ۳ هزار یور

- جایزه سوم - هزار یور

برنامه رقابت

ثبت نام زودهنگام: ۲۰ مه - ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰ (۵ تیر ۹۹)

ثبت نام به موقع: ۲۶ ژوئن - ۱۷ سپتامبر۲۰۲۰ (۲۷ شهریور۹۹)

آخرین متاخرین: ۱۸ سپتامبر - ۱۲ نوامبر۲۰۲۰ (۲۲ آبان ۹۹)

سایت فراخوان

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project