شهرسازی - عمران - معماری و محیط زیست


شهرسازی - عمران - معماری و محیط زیست
۱۳۹۹/۰۴/۱۲

محورهای اصلی کنفرانس:

مهندسی عمران
مهندسی سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای
مهندسی معماری و توسعه پایدار
مهندسی حمل و نقل و زیرساخت‎های شهری
اقتصاد و مدیریت شهری
مدیریت و برنامه ریزی شهری
مهندسی شهرسازی و توسعه شهری پایدار
معماری و گرافیک
مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری
منظر شهری پایدار و توسعه
روانشناسی و جامعه شناسی شهری
نانو تکنولوژی و توسعه پایدار
مرمت بافت ها و آثار تاریخی
مهندسی مکانیک و تاسیسات
مدیریت بحران
یافنه های نو در معماری منظر
تاریخ و معماری
محیط زیست
انرژی
جنگل و مرتع

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات ۱۱ مرداد ماه ۹۹

اعلام نتایج داوری مقالات ۱۳ مرداد ماه ۹۹

آخرین مهلت ثبت نام ۱۵ مرداد ماه ۹۹

کنفرانس ۱۳ شهریور ماه ۹۹

سایت فراخوان

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project