شهر ها در قرنطینه


شهر ها در قرنطینه
۱۳۹۹/۰۵/۱۴

طراحی برای شهر ها در قرنطینه:

آیا می توانیم ، با تغییر شکل زندگی در دوران قرنطینه  دیدگاه های الهام بخش جدید ایجاد کنیم ؟ برای زندگی در شهرها چه کنیم ؟

موضوع رقابت :  Healing

در سایت این رقابت نقل شده است:

جهان ما به سرعت در حال تغییر است، در حالی که با چالش های متعددی روبرو هستیم. در این زمینه، طراحی می تواند نقش بسزایی ایفا کند. چگونه جهان را تصور می کنیم؟ چه طیف وسیعی از امکانات را هنوز کشف نکرده ایم؟

از نظر تاریخی شهرها به عنوان ایده اصلی، تجارت، فرهنگ، علم، بهره وری، پیوندهای اجتماعی و موارد دیگر بوده اند. در حالی که هسته اصلی توسعه جهانی شهر ها هستند، آنها با چالش های قابل توجهی روبرو شده اند، مانند کمبود منابع، تغییرات آب و هوایی، بلایای طبیعی، سلامت، از بین رفتن اکوسیستم، اپیدمی، آموزش، جرم و فقر

انتظار می رود نقش اصلی شهرها در تمدن بشری اهمیت بیشتری کسب کند، زیرا سازمان ملل پیش بینی می کند تا سال ۲۰۵۰ دو سوم جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می کنند. ما به عنوان طراحان در تصویرسازی زندگی شهری چه نقشی می توانیم بازی کنیم؟ چگونه می توانیم دیدگاه های الهام بخش جدیدی ایجاد کنیم تا بحث در مورد الگوهای جایگزین زندگی شهری ایجاد شود؟

طرح های جایگزین برای مسابقات شهرهای قرنطینه با هدف پاسخ دادن به این سؤالات با تمرکز ویژه بر وضعیت اضطراری فعلی مربوط به شیوع COVID-۱۹ است.

هزینه ثبت نام:

دوره ثبت نام ویژه: ۳۰ یورو/ ۱ - ۱۷ مه ۲۰۲۰

دوره ثبت نام اولیه: ۵۵ یورو/ ۱۸ مه - ۱۴ ژوئن ، ۲۰۲۰

دوره ثبت نام منظم: ۷۰ یورو/ ۱۵ ژوئن - ۱۸ ژوئیه ، ۲۰۲۰

دوره ثبت نام دیرهنگام: ۸۵ یورو/ ۱۹ ژوئیه - ۱۶ آگوست ، ۲۰۲۰

آخرین لحظه: ۱۰۰ یورو/ ۱۷ - ۲۲ اوت ۲۰۲۰

سایت فراخوان

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project