آخرین اخبار


پروژه ها


مجتمع مسکونی باران

مساحت : 70000 مترمربعکاربری : مسکونیمشاوره آتشنشانی - طراحی سیستم اعلام و اطفا حریق   : مهندسین...

طراحی داخلی و اجرا - آپارتمان مسکونی سنندج

مساحت : 400 مترمربعکاربری : مسکونیطراحی  داخلی : استودیو طراحی  رایان سازهمکان : سنندجکارفرما :...

اداری - تجاری اندرزگو

مساحت : 3000 مترمربعکاربری : اداری - تجاری مشاوره آتشنشانی  : مهندسین مشاور رایان سازه کارفرما :...

بانک پاسارگاد

مساحت : 50000 مترمربعکاربری : اداری - تجاریطراحی تاسیسات آتشنشانی : مهندسین مشاورررایان سازه

برج مسکونی بارنوآ

مساحت : 5000 متر مربعکاربری : مسکونیهوشمند سازی و طراحی سیستم های اعلام و اطفا حریق  : مهندسین...

مجتمع گلابدره

مساحت : 40000 مترمربعکاربری : تجاری - فرهنگی - اداری - پارکینگ طبقاتیطراحی تاسیسات : مهندسین...

مجتمع مسکونی خزانه

مساحت : 20000 مترمربعکاربری : مسکونیطراحی تاسیسات : مهندسین مشاور رایان سازهمکان : خزانه

سیتی سنتر خلیج فارس

مساحت : 80000 متر مربعکاربری : تجاری - فرهنگی - ورزشیطراحی تاسیسات : مهندسین مشاور رایان سازه

طرح توسعه حرم امام رضا (ع)

  طرح توسعه تاسیسات حرم مطهر امام رضا در مشهد (ناظر عالیه وطراح) رواق امام خميني به همراه...

ساختمان شهرداری تفرش

مساحت : 3000 مترمربعکاربری : اداریطراحی معماری  : استودیو طراحی رایان سازهمکان : شهرستان تفرش
پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project