آخرین اخبار


پروژه ها


مجموعه ورزشی نشاط و زندگی

تغییر کاربری - طراحی و بازسازی  مجموعه ورزشی نشاط و زندگی معماری  : استودیو طراحی  رایان...

مجموعه ورزشی شهید کشوری

مساحت : 1800 مترمربعکاربری : ورزشیطراحی - بازسازی - توسعه  : مهندسین مشاور رایان سازهمکان...

دانش بنیان دانشگاه شریف

مساحت : 400 مترمربعکاربری : اداریمشاوره - طراحی - بازسازی : مهندسین مشاور رایان سازهمکان...

مجتمع مسکونی صدف

مساحت : 2000 مترمربعکاربری : مسکونیطراحی نما - معماری داخلی  : استودیو طراحی  رایان سازهمکان...

سفیر نور جنت

مساحت : 1000 مترمربعکاربری : اداریطراحی معماری و بازسازی  : استدیو طراحی   رایان سازهمکان...

نمایشگاه کارتن سازی غرب

مساحت : 1000 مترمربعکاربری : تجاریطراحی  : استودیو طراحی  رایان سازهمکان : تبریزکارفرما : شرکت...

زائر سرای خراسانیها

مساحت : 29000 مترمربعکاربری : اقامتیمشاوره - طراحی - اجرا   : مهندسین مشاور  رایان سازهمکان...

مجتمع تجاری My Office

مساحت : 21000 مترمربعکاربری : تجاری - اداریطراحی نما و طراحی داخلی : مهندسین مشاور رایان سازه

مسجد رسول ا.......

مساحت : 2300 متر مربعکاربری : مذهبیطراحی : مهندسین مشاور رایان سازهمکان : کشور آذربایجان

مجموعه ورزشی حس خوب زندگی

مساحت : 3500 مترمربعکاربری : ورزشیمعماری داخلی - اجرا   : استودیو طراحی رایان سازهمکان : تهران
پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project