آخرین اخبار


پروژه ها


کارخانه چاپ سبز آرنگ

مساحت : 2500 مترمربعکاربری : صنعتیطراحی و نظارت : مهندسین مشاور رایان سازهمکان : تبریزکارفرما :...

هتل بین المللی شهریار

مساحت : 9000 متر مربعکاربری : اقامتیمشاور - طراح - سرپرست کارگاه : مهندسین مشاور رایان سازهمکان...

هتل شیانگ

مساحت : 1400 متر مربعکاربری : اقامتیتغییر کاربری - طراحی - اجرا : مهندسین مشاور رایان سازهمکان :...
پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project