آخرین اخبار

مشاوره رایگان


شرح خدمات و محدوده وظایف مهندس مشاور در شرکت مهندسین مشاور

مرحله مقدماتی
    مرحله بررسی و آنالیز بازار و تهیه اسناد مناقصه
    انجام دادن مناقصه و نظارت بر  روند پروژه

مرحله مقدماتی  :
مطالعات مرحله مقدماتی شامل دو قسمت اساسی است :
الف – شناسایی و بررسی اولیه :
 تبادل نظر با کارفرما و تعیین و شفاف سازی اهداف پروژه
 تعیین چارچوب محتوایی و تعریف جزئیات مراحل انجام مطالعات
بررسی میزان اطلاعات موجود مرتبط با پروژه در سازمان ها و مراکز کشور و نحوه دسترسی به آنها
برنامه ریزی فرآیند انجام مطالعات امکان سنجی پروژه

سازماندهی تیم پروژه و انتخاب کارشناسان و مشاوران مورد نیاز پروژه مهمترین وظیفه در این بخش محسوب می شود . 

ب- تهیه طرح مقدماتی :
    تعیین و ارائه گزینه های  اولیه بهره برداری از سایت با توجه به نظرات کارفرما
    تعیین مشخصات عملیاتی هر یک از گزینه های تصمیم گیری با هماهنگی کارفرما
    امکان سنجی استفاده از ظرفیت مازاد مجتمع برای سایر کارهای وابسته
    برآورد اولیه هزینه های احداث و بهره برداری گزینه های پیشنهادی
    برآورد اولیه هزینه های استفاده کننده گان آتی مجتمع

مشاوره :

شرکت مهندسین مشاور رایان سازه ارائه دهنده خدمات مشاوره ایی در زمینه فنی و مهندسی با رویکرد ساخت و ساز کم هزینه ، مقاوم ،پیشرفته ، اصولی، علمی و بهینه سازی بافت شهری می باشد.

از جمله فعالیت های این بخش عبارتند از :

ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه

ارائه مشاوره اقتصادی - فنی - اجرایی 

ارائه برنامه فیزیکی

ارائه طرح توجیهی

جدول زمان بندی ( C P M ) اجرای پروژه

ارائه بهترین و با صرفه ترین شیوه تخریب،نوسازی و بازسازی و ساخت

ارائه مشاوره های زمانی برای ساخت

مانیتور کردن مسائل مالی 

ارائه مانیتورینگ قرارداد-مدیریت فنی - مدیریت کیفیت 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project