آخرین اخبار

شرکت طراحی ساختمانی


مرحله بررسی و آنالیز بازار و  و تهیه اسناد مناقصه
وظایف یک مهندس مشاور در شرکت مهندسین مشاور :
 آنالیز کردن تمام  شرایط محیطی مثل مصالح  و سایر منابع و مسائلی که مربوط به زمین و هوا  و آب آشامیدنی و آب زیرزمینی  و تمام شرایط عمومی و محلی که مورد نیاز پروژه می باشد
 تهیه مشخصات عمومی و خصوصی وهمچنین به صورت جدولی از مقادیر در آوردن.

طراحی معماری : 

طراحی نقشه های معماری به صورت سلسله وار و مرتب ، متناسب با کاربری -موقعیت زمین و احتساب بنا در قالب :

مطالعات فاز صفر (مطالعات و کسب اطلاعات درارتباط با نیازهای پروژه و استانداردهای شهرداری)

نقشه های فاز یک(پیاده کردن اطلاعات کسب شده درقالب طرح ها و نقشه های اولیه برای کسب جواز ساخت)

نقشه های فاز دو(نقشه های اجرایی براساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان مدیریت برنامه و بودجه)

نقشه های اجرایی(با ارائه جزئیات و رعایت اصول و استانداردهای مباحث مقررات ملی ساختمان)

طراحی نما 

و دکوراسیون داخلی:

بهره گیری از توان هنری،علمی،فنی وآشنایی با روشهای مدرن معماری و ارائه طرح های سه بعدی متنوع و کارآمد و تخصصی با توجه به کاربری ساختمان 

طراحی سازه : 

طراحی و محاسبات دقیق و مقرون به صرفه مبتنی بر بالاترین استانداردها با حفظ اصالت پروژه،بدون استفاده از طراحیهای کپی برداری شده فاقد ارزش علمی 

طراحی تاسیسات برق و مکانیک : 

ارائه مشاوره،طراحی،نظارت و اجرای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال و مدیریت کنترل انرژی و ارائه مشاوره تخصصی جهت انتخاب تجهیزات و نحوه عملکرد آنها  وبرآورد قیمت تمام شده به کارفرما توسط کارشناسان ارشد.

طراحی شهری : 

شامل : طراحی پارک - طراحی لند اسکیپ ( landscape ) - طراحی محوطه و طراحی بام (Roof Gardens)

طراحی سیستم های ایمنی و آتشنشانی : 

 شامل طراحی سیستم های ایمنی و آتشنشانی معماری و تاسیسات همراه بااخذ مجوز های لازم

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project