آخرین اخبار

مجتمع تجاری-اداری آفتاب


مساحت : 30000 متر مربع
کاربری : تجاری - اداری - تفریحی
مشاوره آتشنشانی - طراحی سیسیتم های اعلام و اطفا حریق : مهندسین مشاور رایان سازه
مکان : منطقه 22
کارفرما : آقای افراشته پور 

فایل های مرتبط

 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project