آخرین اخبار

مجری ذیصلاح ساختمان


مجری یا همان مجری ذیصلاح ، شخصی حقوقی را گویند که دارای پروانه اشتغال معتبر از سازمان نظام مهندسی با صلاحیت اجرا باشد و طی سندی (اعم از قرارداد و یا برگ تعهد) اجرای ساختمانی را بر عهده گیرد. 

به موجب قانون کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط مجری ذیصلاح انجام پذیرد، بنابراین شرکت مهندسین مشاور رایان سازه متشکل از مجریان حقیقی و سرپرست کارگاه های مجرب آمادگی خود را جهت اختصاص سهمیه مجری ذیصلاح برای پروژه های سطح شهر تهران اعلام می دارد.

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project