آخرین اخبار

مجتمع مسکونی خزانه


مساحت : 20000 مترمربع
کاربری : مسکونی
طراحی تاسیسات : مهندسین مشاور رایان سازه
مکان : خزانه
کارفرما : آقای حسین زاده

فایل های مرتبط

  • patch image
  • patch image
  • patch image
  • patch image
  • patch image
  • patch image
  • patch image
امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us

شمارشگر رایان سازه

25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project