آخرین اخبار

برگه های تعهد


دانلود مجموعه کامل و با کیفیت از برگ سبز تعهد مهندسین جهت اخذ جواز و پروانه شهرداری و امور ساخت و ساز

- برگه تعهد معماری

- برگه تعهد سازه

- برگه تعهد تاسیسات برق

- برگه تعهد تا سیات مکانیک

- برگه استحکام بنا

- برگه پایان کار

فایل های مرتبط

patch image

برگه تعهد معماری

دانلود
patch image

برگه تعهد سازه

دانلود
patch image

برگه تهعد تاسیسات برق

دانلود
patch image

برگه تعهد تاسیسات مکانیک

دانلود
patch image

برگه استحکام بنا

دانلود
patch image

برگه پایانکار بنا

دانلود
امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us