آخرین اخبار

اداری - تجاری اندرزگو


مساحت : 3000 مترمربع
کاربری : اداری - تجاری 
مشاوره آتشنشانی  : مهندسین مشاور رایان سازه 
کارفرما : آقای مرعشی
       

فایل های مرتبط

  • patch image
  • patch image
  • patch image
  • patch image
  • patch image
  • patch image
  • patch image
امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us

شمارشگر رایان سازه

25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project